This Web Page is hosted by the GAIA EXPERT
Research & Consulting Group FRANCE-CANADA

 and is first opened on
May 6, 2004

 

English

Български

 

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Phenomena

Articles

Books

Consultations

Supplements

Contacts

Stoyan Velchev PETROV
Stoyan Velchev PETROV was born on July 2, 1921 in the town of Pazardjik, Central BULGARIA. He studied medicine for four years, however does not graduated because of lack of money. Later he has graduated as a doctor's assistant. He finished photography course at the Ministry of Education with honours and received the highest qualification on Radio and TV. He has worked as teacher too for a while.

In the 50-th Mr. Stoyan PETROV have organised the first in Balkan Peninsula "Air Dust Dispersity Laboratory" and his achievements in this area are subject of publications of the German journal "Dreger".

Mr. Stoyan PETROV is an author of several innovations, which are registered officially.

He has an active correspondence and stamp exchange with many people around the world and because of this he was registered member at the COVER COLLECTORS CIRCUIT CLUBUSA, and the ASIAN COVER & PHILATELIC CIRCUITJAPAN, as well as in Hong-Kong, France, Switzerland, Norway, Germany, Brazil, Mexico, Australia and Canada.

Mr. Stoyan PETROV was a chairmen of the literature association "Aleko Constantinov" in the city of Pazardjik. His essays, poetry and stories were published practically in all Bulgarian's newspapers. He is an author of more than fifteen books such as:
- Kaleidoscope“ 1994
- “Orpheus” 1994
- “With Bulgaria in the heart”
- “Deer's tears”
- “Cross wood”
- “Madara rider”
- “Magura Cave”
- “I'll come back”
- “Door closed for the love”
- “Sign for love”
- “Dedication”
- “Pocket menagerie”
- “Charm”
- “The end of circle”
- “Hell and Paradise on the Earth and in the Sky”
-
My Felow-citizens”
-
Of many centures spiritual support”

Please do not hesitate contact to Mr. Stoyan PETROV


ArticlesBooks ConsultationsSupplementBack to Top

Bulgaria - the Source of Universe Energy

(from the book "Kaleidoscope", p. 10
Picture by Stoyan V. PETROV)

България – извор на Вселенска енергия

(от книгата “Калейдоскоп”, с. 10
рисунка Стоян В. ПЕТРОВ)

 

На любимата

Ще легна вечер уморен,
Ще сложа и портрета ти до мен.
В очакване на новия ни ден –
Ще помечтая тихо запленен

Ще те целувам аз отново с жар,
Ще ти говоря пак за любовта
И в сладък унес запленен
Дано дочакам новия ни ден.
 

август 1987 г.

гр. Пазарджик

(от книгата “Калейдоскоп”, с. 43
на Стоян В. ПЕТРОВ)

 

 

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

Феномени

Статии

Книги

Консултации

Апаратура

Контакти

Стоян Велчев ПЕТРОВ
Роден е на 2 юли 1921 год. в гр. Пазарджик. Следва медицина четири години, но не се дипломира поради липса на средства.

   Дипломира се като полувисш медицински кадър. Завършва с отличие курса по фотография към Министерството на народната просвета и има най-висока квалификация по електро-, радио и телевизия. Работи и като преподавател.

   Създава първата на Балканския полуостров “Лаборатория по Дисперсност на Праха във Въздуха”, а постиженията му в тази област са предмет на публикации в немското списание Dreger.

   Неговите есета, поезия и разкази са печатани в почти всички вестници в България. Автор е на редица рационализации.

   Води активна кореспонденция с хора по целия свят и е регистриран в световни филателни асоциации като COVER COLLECTORS CIRCUIT CLUBUSA, и ASIAN COVER & PHILATELIC CIRCUITJAPAN, както и в Хонг-Конг, Франция, Швейцария, Норвегия, Германия, Бразилия, Мексико, Австралия и Канада.

   Председател е на литературното обединение “Алеко Константинов” в гр. Пазарджик. Автор е на над 15 книги, сред които:

- Калейдоскоп 1994. Изд. “Полиграфия”, Пловдив, 119 с.

- “Орфей” 1994. Изд. “Нике”, Пазарджик,  31 с.

За да отворите тази книга, която е в DjVu формат изтеглете Lizardtech browser оттук =>

Download DjVu Plug-in Lizardtech Browser

- “С България в сърцето”

- “Сълзи на сърна”

- “Кръстова гора”

- “Мадарски конник”

- “Пещера Магура”

- “Ще се завърна”

- “Врата затворена за любовта”

- “Знак за обич”

- “Посвещение”

- “Джобна менажерия”

- “Обаяние”

- “Краят на кръга”

- “Ад и Рай на Земята и в Небесата”

- “Моите съграждани

- Многовековна духовна опора


 

Back to Top

 

Предговор към книгата “Калейдоскоп”, 1994

Вместо предговор

 

   С тази книга ние сме заедно с едно усещане да продължим и по-нататък... Тя не е очила за душата, но чрез нея ние се разтваряме и преоткриваме болката, радостта, надеждата и мечтите... Тя е част от пътя на нашия живот и желания в търсене на собственото ни място в този свят. С нея ние преоткриваме своите чувства, вместени в безкрайността, промяната в обществото и деликатната интимност...
   
Тази книга посвещавам в памет на моята майка Николина, на дъщеря ми Светла и внука ми Максимилиан, на моите добри приятели, всички търсещи духовно родство, и на младото поколение, което навлиза в един изсушен и прагматичен свят, лишен от романтика и идеали. За мен книгата е уважение, съчувствие и разбиране към младостта, която ни свързва с откровението...
   
Ако искаме да живеем в нашия свят, трябва да се научим да страдаме, да се радваме, да обичаме, да си помагаме и да се разбираме...
   
Моят биологичен щит е доброто.
   
Няколко думи за рисунките, които съм нарисувал...
   
Едни ще кажат: аматьор, други художник, а трети?!?...
   
Постарах се те да бъдат прозорец и малко огледало на нашия душевен мир и най-вече да бъдат разпознати с особения начин на възприемане на света, с умението да излизаме извън себе си.
   
Прави впечатление, че те са със закръглен, плавен рисунък и без претрупаност. Това не е случайност...
   
Доказано е, че психоенергията по такива повърхности тече плавно и без усилие, което отморява и разтоварва психиката на човека. Създава се спокойствие, което ни освобождава от ежедневната напрегнатост и неоцененост.
   
Рисунките действуват освежаващо и доразвиват въображението. Водят до душевно отпускане с приятно кумулиране на психоенергията и говорят със собствен език. Те привеждат вътрешното състояние на човека към общуване и активират въображението му към приветлива интимност...
   
Пишете за всичко до автора и той ще Ви отговори незабавно.

 

Автора

 

 Стоян Петров

 

Back to Top


СтатииКнигиКонсултацииАпаратура


 

Back to Top

Бамбуковата гора край Сандански (The Bamboo Wood nearby the town of Sandanski)

The Bamboo Wood nearby the town of Sandanski

(from the book "Kaleidoscope", p. 12
Picture by Stoyan V. PETROV)

Бамбуковата гора край Сандански

(от книгата “Калейдоскоп”, с. 12
рисунка Стоян В. ПЕТРОВ)

Загадъчно (Inscrutable)

Inscrutable

(from the book "Kaleidoscope", p. 45
Picture by Stoyan V. PETROV)

Загадъчно

(от книгата “Калейдоскоп”, с. 45
рисунка Стоян В. ПЕТРОВ)

по мотиви на К. Садова (After the motives of K. Sadova)

after the motives of K. Sadova

(from the book "Kaleidoscope", p. 56
Picture by Stoyan V. PETROV)

по мотиви на К. Садова

(от книгата “Калейдоскоп”, с. 56
рисунка Стоян В. ПЕТРОВ)

Вглъбеност (Wrapped in thought)

Wrapped in thought

(from the book "Kaleidoscope", p. 30
Picture by Stoyan V. PETROV)

Вглъбеност

(от книгата “Калейдоскоп”, с. 30
рисунка Стоян В. ПЕТРОВ)

This page is best viewed by ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) on 17" screen with resolution 1024-768 and:

Web Design: © 2004-2014 by Dr Miroslav A. YORDANOV. All Rights Reserved.